Children on a horse

kia mahi tahi me
mana whenua

He nui whakaharahara te akitū me te rakapū haere ake nei ki a Kāi Tahu me te iwi Māori.

Kai te aro manawanui mātou ki te Tiriti o Waitaki mā tō tātou rakapū ki mana whenua me kā rūnaka e rua, arā ko Te Rūnaka o Ōtākou me Kāti Huirapa ki Puketeraki, waihoki ki a mataawaka (nō waho atu) mā te marae o Āraiteuru. He tini ara i whakatinanahia tō tāua rakapū o te Tiriti ki te taha rautaki me te taha mahi.

Anei ētahi tino kaupapa rakapū-ā-rautaki:

  • Te whakatū i tētāhi tuka, arā he Kaiwhakamāherehere i te tau 2019 ki te Kaunihera-a-rohe o Ōtepoti. He tuka whakahaere tēnei hei āwhina-ā-rautaki, hei ārahi hoki ki te Kaunihera, kia whakaahua kā āheika i waeka i mana whenua me mataawaka ki Ōtepoti.
  • I whakarite tētahi honoka whakaaetaka i 2019 i waeka i te Kaunihera-a-rohe o Ōtepoti me Aukaka Ltd (he kamupene o kā rūnaka o te rohe nei). Mā te mahi tahi me Aukaha Ltd te honaka mahi e mātua aro atu ki kā whakaarotau o Kāi Tahu.

Ka tutaki tou te honoka ki mana whenua mā tā mātou mahi, ā, ki te whakaahuataka o kā whanoka o te honoko tiriti me te arahi rautaki whakamarumaru mō Kāi Māori ki Ōtepoti ki te rautaki pou tarāwaho o te Kaunihera-a-rohe o Ōtepoti. Me tutuki ka tika te pou tarāwaho kā hiahia o te iwi Māori ki Ōtepoti, kia mārama ai, kia uru ai ki kā whāika-ā tikaka, ā-pūtea, ā-taiao, ā-takata ki te taone nei.

Ka mahi-tahi tātou ko mana whenua ki kā tino kaupapa, arā, ko te whakamohoa o te Tiriti o George, kā Kaupapa-ā-para, te wā-heke o Ōtepoti ki te toka, te Pokapū matahiko hiraka me tōna pou tarāwaho tikaka kia tūwhera ai kā ara rerekē mō kā kaimahi o te Kaunihera-a-rohe o Ōtepoti hai akoraka mō te tiriti, te ao Māori me te hītori o Kāi Tahu.

working with
mana whenua

Long term success and an enduring partnership with Kāi Tahu and Māori are important to us.

We’re committed to the Treaty of Waitangi through our partnership with mana whenua by way of the two local papatipu rūnaka – Te Rūnanga ō Ōtākou and Kāti Huirapa ki Puketeraki – and with mataawaka (non-Kāi Tahu) through Araiteuru Marae. There are a number of ways in which we express our treaty partnership at both strategic and operational levels.

Here are a couple of the key strategic partnership projects.

  • Establishing a Kaiwhakamāherehere position in 2019 within the DCC. This is an executive position that provides strategic advice and direction for Council strategies and works to develop partnership opportunities with mana whenua and mataawaka in Ōtepoti.
  • Creating a partnership agreement in 2019 between the DCC and rūnaka-based consultancy service Aukaha Ltd. Working with Aukaha provides operational level engagement that reflects the priorities and interests of Kāi Tahu.

We continue to engage with mana whenua through our work on the development of treaty partnership principles and the development of an overarching strategic direction for Māori in Ōtepoti as part of the DCC’s strategic framework. The framework will ensure Māori development aspirations in Ōtepoti are understood and incorporated into the city’s cultural, economic, environmental and social outcomes.

Operationally, we continue to work with mana whenua on key issues such as the George Street upgrade, waste initiatives, South Dunedin Future, Kaupapa Centre of Digital Excellence and a cultural framework that will provide different ways for DCC staff to learn more about the treaty, Te Ao Māori and Kāi Tahu history.

Top