Bins out

he kōrero nā te koromatua

Kia ora, nau mai ki te tuhinga hukihuki o te Mahere Kahuru Tau: Tō tātou eke whakamuri.

He tuhika whakamārama tēnei i kā take matua kai te Kaunihera, ā, kai tēnei tāone nei hoki i te kahuru tau e heke mai nei, ā, i tua atu rā hoki. Ka kitea mārika i te tohe nui o kā momo take nui.

E marohi ana mātou ki te whakapau i te $1.5 piriona tāra hai kā tau kahuru e heke mai nei ki te whakahou i kā kōrere me kā rori, ki te whakapai i kā puna kaukau me kā papa tākaro, ā, ki te kōkiri whakamua tou te tāone.

Tata te rua-hau-toru o tēnei mahi e aro atu ana ki te whakahoutaka o te hakaaka e pakeke haere ana, i taua wā tou e whakatūria ana te pūnaha hou ki te kohi para, ā, e mātua whakarite ana i te whakawhitika pono ki te oraka toutaka o te taiao.

Kai te haka hoki i ētahi rauhaka hapori pēnei i te wharepukapuka ki Rakiātea, Ōtepoti ki te Toka, i te puna kaukau hou ki Te Kōnika a Matamata, ā, kai te maheretia hoki he whare tāpere hou.

Haere tahi ana ki te whakahoutaka o ō tātou ake rawa, me mātua toko i te whakakunetaka e rakona ai e te tāone nei i tēnei wā tou.

E marohi ana mātou ki te haka i ētahi whare noho ano hai urupare i te pikika o te taupori, ā, ka tuku pūtea hoki ki kā rauara waka kia nui ake anō ai te whirika o te momo waka, te rere hoki o aua waka me te whakatika ake anō hoki o kā rauhaka waka kē kai a tātou pērā i kā tauraka waka.

Ekari he utu anō i ēnei āhuataka katoa, koia e marohitia ana te whakapiki i te utu rēti, me te tono pūtea.

Kai te mārama pū nei mātou he whakaaweawe nui te marohitaka whakapiki tāke Kaunihera ki te huka mahimoni iti, ki te huka mahimoni māhoi hoki. Kai te mōhio hoki mātou te tōmuri o ēnei mahi, me te mea nei ki te kore e whakatika ināianei ka nui kē ake te utu ki a mātou i kā tau e heke mai nei.

Hai hoa haere i kā wero ōhaka, tūtakarerewa ana i te hua o kā whakahoutaka Kāwana ki kā whakahaeretaka o kā rawa, me tā mātou tuku tika i te wai hai inu, te whakaputa tika i te para takata, me te wai āwhā.

He tuhika mahere wawata nui tēnei i tāna e whai ai. Ka hoki atu anō mātou ki te moni tōpū hai te Mātahi-o-te-Tau, i mua i te whakaae matua ki tēnei mahere nei.

Mārama pū ana mātou he taumaha tou kai te kawea e ō tātou taupori. Ara te whakahau mō te wai ki kā hapori ki Waikouaiti, ki Karitāne ki Pā Tamariki hoki kia ‘kauraka e inu’, tae anō atu rā ki te mānukanuka ki KOWHEORI-19.

Tēnā, tukuna mai tō reo ki tēnei matapaki, me whakamōhio mai ki ō wawata, me āwhina mai hoki kia whao ai he āpōpō whakamīharo mō tēnei tāone nei.

mayor's message

Dunedin Mayor Aaron Hawkins

Kia ora and welcome to our draft 10 year plan: Tō tātou eke whakamuri – the future of us.

This document outlines the key issues for the Council and the city over the next decade and beyond. As you’ll see, there are many competing priorities.

We plan to spend $1.5 billion over 10 years renewing pipes and roads, upgrading pools and playgrounds, and planning for the future.

Nearly two thirds of this work is focused on renewing our ageing infrastructure, at the same time as introducing a new and improved kerbside collection system, and ensuring a just transition towards a safer climate future.

We’re also building new community facilities such as a library in South Dunedin, a swimming pool in Mosgiel and we’re planning a new mid-sized theatre.

As well as improving what we already have, we need to support the continued growth the city is experiencing.

We’re proposing to build more community housing units in response to growing demand and invest in our transport network to create greater mode choice, better traffic flow and more efficient use of existing resources like parking.

But all of this comes at a cost, which is why we’re proposing rates rises and increased borrowing.

We’re conscious of the impact the proposed rates rises will have, on low and fixed income earners especially. We also know that a lot of the work is overdue and inaction now will only cost us all more in the long run.

Alongside the economic challenges, there’s uncertainty about what will happen as a result of Government reform in areas such as resource management and how we deliver drinking water, wastewater and stormwater services.

This draft plan is ambitious in terms of what we want to achieve. We will be reviewing the capital budget figures in May, before the final plan is adopted.

We’re aware our residents have got a lot to cope with at the moment. There’s the ‘do not drink’ water notice for the Waikouaiti, Karitane and Hawksbury Village communities, and the general uncertainty created by COVID-19.

We hope you will join the conversation, let us know what’s important to you and help shape the future of this great small city.

Aaron Hawkins | Mayor of Dunedin

Te Koromatua o Ōtepoti

Top